AKCE JIŽ POŘÁDANÉ

Vážení hosté kavárny JACQUES CAFÉ, dnes tj. sobota 29.04.2017 od 19:00

hodin se můžete při naší návštěvě těšit na hudebni doprovod zpěvačky Kristiny

Babkové a klavíristky Kateřiny Jechové. Při dobré kávě si budete moci

poslechnout jazz, swing, chansony i popové písně. Těšíme se na Vaší návštěvu.

Tým kavárny JACQUES CAFÉ